Postulandatul este o perioadă de formare iniţială, timp în care se face consimţământul la viaţa noastră. Durata şi modalităţile acestei prime perioade sunt determinate de ministrul provincial cu consensul definitoriului. În această perioadă postulantul cunoaşte viaţa noastră, în timp ce fraternitatea, la rândul ei, cunoaşte mai bine postulantul şi discerne vocaţia sa.

Formarea postulanţilor tinde să completeze în special cateheza credinţei; ea cuprinde introducerea la liturgie, metodele de rugăciune, studiul franciscanismului şi o primă experienţă în activitatea apostolică. Totodată, sunt promovate şi dezvoltate maturitatea umană, în primul rând cea afectivă, şi aptitudinea de discernere a semnelor timpurilor după Evanghelie.         

Postulanţii aparţinând Custodiei “Fericitul Ieremia” din România parcurg anul de postulandat împreună cu candidaţii CIFIS, în Italia, la casa de postulandat din Cava dei Tirreni.