Postnoviciatul este perioada în care fraţii, progresând spre o ulterioară maturitate, se pregătesc pentru alegerea definitivă a vieţii noastre evanghelice, care se va face prin profesiunea perpetuă.

Din moment ce, în vocaţia noastră, viaţa evanghelică fraternă ocupă primul loc, în timpul postnoviciatului i se acordă prioritate acesteia. Prin urmare, Constituţiile noastre cer să se dea aceeaşi formare religioasă tuturor fraţilor, iar durata şi modalitatea să fie stabilite de ministrul provincial cu consensul definitorului.

Fraţii, după capacitatea şi harul lor, se dedică unui studiu cât mai profund al Sfintei Scripturi, al teologiei spirituale, al liturgiei, al istoriei şi spiritualităţii Ordinului şi exercită felurite forme de apostolat şi muncă, chiar casnică. Această formare se face mereu ţinând cont de viaţa şi maturizarea progresivă a persoanei.

În Custodia “Fericitul Ieremia” din România, etapa postnoviciatului se desfăşoară în Conventul “Sfântul Padre Pio” din Roman.