Istoria Liceului Teologic “Fericitul Ieremia” este strâns legată de istoria Seminarului Teologic Liceal Capucin. Odată cu crearea spaţiului logistic necesar, asigurat de către Fraţii Capucini în clădirea unde funcţionează liceul şi astăzi, pr. Giuseppe Donelli (directorul Seminarului) a făcut demersurile necesare la autorităţile bisericeşti şi civile abilitate pentru a transforma Seminarul Teologic în Liceu Teologic de sine stătător.

Această schimbare avea menirea de a da posibilitatea tinerilor catolici de pe Valea Trotuşului, băieţi şi fete, să se formeze într-un cadru adecvat nu numai din punct de vedere cultural, dar şi din punct de vedere civic, moral şi religios, în spiritul Evangheliei.

Obţinând aprobarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, liceul primeşte şi aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 4049 din data de 26.06.2001, fiind astfel integrat în reţeaua învăţământului de stat cu personalitate juridică. Începând cu anul şcolar 2001-2002, clasele din filiera vocaţională, profilul teologic, repartizate prin planul de şcolarizare la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Oneşti, sunt preluate de Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”.

De la înfiinţare, din anul 2001 şi până în anul 2007, director al liceului a fost părintele Anton Ioan, fiind retras de către Episcopia Romano-Catolică de Iaşi din necesităţi pastorale. Din anul 2007 şi până în martie 2012, director al liceului a fost prof. dr. Apostu Violeta. Din luna aprile 2012 şi până în luna august a aceluiaşi an, conducerea liceului a fost asigurată de prof. Paliştan Ioan.

Pe 16 august 2012, la recomandarea Fraţilor Minori Capucini şi cu acordul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, părintele Ghiurca Cristinel este numit, de către ISJ Bacău, directorul liceului.

Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” se străduieşte să ofere un învăţământ de calitate, tinerii fiind educaţi pentru a contribui atât la dezvoltarea societăţii, cât şi a Bisericii.

De curând liceul şi-a lansat propria pagina de faceebook, Liceul Teologic “Fericitul Ieremia”, unde se pot găsi informaţii de interes general.