Triduum Solemn în cinstea Fericitului Ieremia (Ziua a II-a)

Triduum Solemn de pregătire la Solemnitatea Fericitului Ieremia Valahul – Ziua a II-a (6 mai)

Cea de-a doua zi a Triduumului solemn de pregătire la Solemnitatea Fericitului Ieremia ne găseşte în zi de luni, zi dedicată amintirii săptămânale a Fericitului Ieremia. 

Sfânta Liturghie de la ora 18.30 a acestei zile de Triduum a fost celebrată de pr. Marian Huşanu, guardianul Conventului din Oneşti şi vice-rectorul Sanctuarului “Fericitul Ieremia”. 

La predică, pr. diacon Irimia Bejan a subliniat importanţa cinstirii Preacuratei Fecioare Maria în viaţa noastră, după exemplul fericitului Ieremia. Totodată, părintele predicator a trecut în revistă şi câteva din virtuţile Sfintei Fecioare Maria, virtuţi demne de urmat de fiecare creştin.  

La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost binecuvântată şi distribuită pâinea fericitului Ieremia, după care toţi cei prezenţi au primit binecuvântarea fericitului Ieremia, însoţită de gestul impunerii mâinilor. 

Fr. Irinel Lenghen, O.F.M. Cap. 

         Album foto: Triduum Solemn în cinstea Fericitului Ieremia – Ziua a II-a


Predica din cea de-a doua zi a Triduumului

Cristos a înviat!

Dragi fraţi şi seminarişti, iubiţi credincioşi şi cinstitori ai Fericitului Ieremia, continuăm şi în această seară să-l cunoaştem pe fratele nostru român Fericitul Ieremia şi să descoperim iubirea pe care a avut-o faţă de Sfânta Fecioară Maria, faţă de Măicuţa Noastră, aşa cum o numea Fericitul Ieremia.

Era un frate capucin îndrăgostit cu adevărat de Dumnezeu. Pentru el iubirea lui Dumnezeu se concretiza în iubirea pentru Isus Răstignit şi pentru Sfânta Fecioară Maria. Cuvântul lui de încurajare pentru fraţii săi, dar mai ales pentru credincioşii laici, şi pe care ni-l adresează şi nouă în acest moment, este acesta: ,,să ne bizuim pe sângele lui Isus Cristos, vărsat pentru noi, şi să ne încredem în Sfânta Fecioară Maria, care este Măicuţa Noastră.

Iată dragi seminarişti, iubiţi credincioşi: Fericitul Ieremia ne încurajează şi pe noi cu aceste cuvinte. Să ne încredem în Isus Cristos, să ne încredem în iubirea Lui adevărată, iar iubirea lui adevărată a fost revărsată asupra noastră, s-a vărsat, a curs de pe cruce pentru fiecare om de pe acest pământ; datorită acestui sacrificiu El ne-a deschis Paradisul, iar Sfânta Fecioară Maria a cooperat şi ea pentru acest plan de mântuire dăruit de Dumnezeu Tatăl.

Fericitul Ieremia a fost un bun ,,Mariolog”: el vorbeşte despre virtuţile Preacuratei cu atâta fervoare încât, cine îl asculta, chiar dacă era preot sau credincios laic, în sufletul lui se aprindea o flacără vie care făcea să se încredinţeze cu toată fiinţa în mâinile Mamei Cereşti.

El ne invită să-i urmăm virtuţile Măicuţei Noastre. Să urmăm virtutea umilinţei, pentru că prin această virtute Dumnezeu a făcut-o pe Sfânta Fecioară Maria atât de mare. Să urmăm virtutea ,,curăţiei Sale”, adică o viaţă cu totul dăruită lui Dumnezeu, iar această virtute a făcut-o strălucitoare în lumina Duhului Sfânt. Să urmăm virtutea Simplităţii ei, pentru care Sfânta Fecioară Maria a fost numită slujitoarea Domnului. Să urmăm ,,spiritul său de sacrificiu” datorită căruia este declarată Regina îngerilor şi Regina Oamenilor.

Sfânta Fecioară Maria este Regina noastră: iată dragi seminarişti dragi credincioşi, doar câteva virtuţi pe care Fericitul Ieremia, astăzi, ne îndeamnă şi pe noi să le punem în practică în viaţa noastră.

Virtutea simplităţii, a umilinţei, a spiritului de sacrificiu, ne ajută să fim mai buni, ne ajută să-l descoperim pe Dumnezeu în viaţa noastră, în inima noastră. Aceste virtuţi au ajutat-o pe Sfânta Fecioară Maria să accepte voinţa lui Dumnezeu în viaţa ei. De aceea, dragi credincioşi, să ne punem toată încrederea în Sfânta Fecioară Maria, pentru că Ea ne vine în ajutor, aşa cum Fericitul Ieremia şi-a pus încrederea în Măicuţa Noastră, iar aceste virtuţi: umilinţa, simplitatea, curăţia, prudenţa, dar mai ales spiritul de sacrificiu, l-au condus pe fratele Ieremia pe drumul de sfinţenie. 

Fericitul Ieremia vorbea despre Sfânta Fecioară Maria nu numai din doctrina teologică Mariană ,ci vorbea din experienţă: El îi invita pe toţi să recurgă la Ea; marinarilor le spunea: Sfânta Fecioară Maria este steaua voastră care vă conduce la loc sigur. Celor bolnavi le spunea: ,,Maria este salvarea voastră”, iar celor păcătoşi le spunea: ,,Sfânta Fecioară este avocata şi speranţa voastră”, pentru că Măicuţa Noastră este pentru toţi Doamnă şi Regină. 

Sfânta Fecioară Maria, Măicuţa Noastră, este salvarea noastră, este avocata şi speranţa noastră. De multe ori în viaţă avem nevoie de cineva care să ne apere să ne salveze, să ne aducă speranţă, iar Fericitul Ieremia ne arată cine este avocata noastră, cine este speranţa, cine este salvarea noastră… e Măicuţa Noastră….e Sfânta Fecioară Maria.

O devoţiune zilnică în cinstea Sfintei Fecioară Maria şi la care îi îndemna pe toţi fraţii călugări şi pe credincioşii laici, şi la care ne îndeamnă şi pe noi astăzi, este să recităm în fiecare dimineaţă de trei ori ,,Salve Regina” pentru convertirea acelora care trăiesc în păcatul de moarte; la amiază alte trei ,,Salve Regina” pentru cei care se află în agonie, în suferinţă; iar seara, alte trei ,,Salve Regina” pentru alinarea celor din purgatoriu.

Dragi fraţi, dragi seminarişti şi credincioşi, Fratele Ieremia este un model de urmat pentru toţi creştinii, pentru că şi noi suntem chemaţi să ne rugăm pentru convertirea acelora care sunt şi trăiesc în păcatul de moarte, şi sunt multe aceste persoane; să ne rugăm şi pentru cei care sunt în suferinţă trupească; de aceea, rugăciunea are un rol important în viaţa noastră, ne ajută să trecem peste dificultăţile de zi cu zi şi să înţelegem şi să acceptăm voinţa lui Dumnezeu în viaţa noastră.  

Aşa cum am văzut şi am observat, devoţiunea Fericitului Ieremia faţă de Sfânta Fecioară Maria a fost una foarte mare, una extraordinară, şi datorită acestei devoţiuni a avut acest privilegiu de la Dumnezeu de o vedea pe Măicuţa sa.

Într-o noapte, se pare că în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când nu se mai auzea nici cel mai mic foşnet de haine şi totul era cufundat în tăcere, Fratele Ieremia intră în capela infirmeriei, sărută cu devoţiune pardoseala şi făcând o profundă îngenunchiere înaintea lui Cristos din Preasfântul Sacrament. După câteva ore de contemplare, recită cu un adevărat spirit de credinţă rugăciunea ,,Tatăl nostru”. După ce a terminat rugăciunea Tatăl nostru a început să se roage Sfintei Fecioare Maria. În sfârşit, în această capelă semiobscură apăru o fină rază de lumină, care se transformă repede într-o minunată strălucire, în care ,,Mama lui Isus, purtându-şi Fiul în braţe, se revelă umilului frate în toată frumuseţea sa.

Era înveşmântată într-o mantie candidă, presărată cu stele, mai strălucitoare decât soarele, dar nu-l orbea pe fratele Ieremia care, în genunchi cu braţele deschise şi cu o bucurie de nedescris pe faţă, îmbătat de atâta lumină, nu îndrăznea să-şi deschidă ochii. După câteva momente fratele Ieremia căzu pe brânci. Îşi pierdu uzul simţurilor şi se simţi chemat de o voce melodioasă… adică de Sfânta Fecioară Maria… PRIVEŞTE-MĂ!… la care fratele Ieremia îi răspunde… Nu pot, Doamna mea, nu pot, pentru că simt că sufletu-mi iese din trup… dar din nou răsună vocea Sfintei Fecioare Maria, cu tonul unei porunci pline de Iubire spunându-i: Ridică-te, îţi dau forţa de a mă putea privi! Fratele Ieremia îşi înălţă lent capul, îşi deschise ochii şi o privi cu o reverenţă nespusă. Apoi cu cea mai mare simplitate şi împins de o încredere mai mult decât firească, îi spuse: Doamna mea, tu eşti regină şi nu porţi coroană?… iar răspunsul Sfintei Fecioare Maria …Coroana mea este acest Fiu al meu…adică Isus Cristos.     

Această viziune a durat câteva momente, dar dacă ar fi durat mai mult, spunea fratele Ieremia, „sufletul meu s-ar fi separat de trup”.    

Răspunsul Sfintei Fecioare Maria ,,Coroana mea este Fiul meu”, adică Isus Cristos: pentru Maria coroana este Isus Cristos… bogăţia cea mai mare pe acest pământ este Isus Cristos care a murit din iubire pentru noi şi ne-a dăruit mântuirea. Dragi părinţi, care este coroana voastră, bogăţia voastră pe acest pământ dăruit de Dumnezeu? Oare nu copiii pe care El vi i-a dăruit?

Această apariţie a Sfintei Fecioare Maria a aprins şi mai mult iubirea fratelui Ieremia faţă de cei săraci, faţă de cei marginalizaţi, faţă de cei bogaţi, faţă de toţi oamenii, indiferent de categoria socială din care făceau parte. În inima lui s-a aprins acea iubire adevărată care l-a ajutat să primească şi să accepte voinţa lui Dumnezeu în viaţa lui.

Dragi seminarişti, dragi credincioşi, Fericitul Ieremia ne îndeamnă să ne rugăm, să ne încredinţăm mijlocirii Măicuţei noastre, care este speranţa noastră, este avocata noastră, care este salvarea noastră. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru fratele nostru Ieremia, care este alături de noi, ne arată drumul spre sfinţenie şi mijloceşte pentru toate problemele noastre.

Cristos a înviat!

Lasa comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.