Istoria Seminarului Capucin începe în anul 1992, an în care Fraţii Capucini de la Napoli, Italia, au ajuns în România, răspunzând invitaţiei PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi. În acel moment s-a ivit oportunitatea de a forma candidaţi la viaţa consacrată în spiritul carismei capucine, „in loco”, adică fără a-i rupe din realitatea în care s-au născut şi au crescut, oferindu-le o formare de bază prin deschiderea unui Seminar Teologic Liceal. Această realitate a devenit posibilă şi prin perspectiva şi contribuţia însemnată a pr. Eduard Sechel, paroh de Oneşti între anii 1981-1996, un admirator şi iubitor al confratelui nostru român capucin, fericitul Ieremia Valahul, şi prieten al Fraţilor Capucini.

Neexistând o clădire proprie, pr. Eduard Sechel şi Fraţii Capucini veniţi pe meleagurile noastre (pr. Ubaldo Oliviero, pr. Vittorio Clemente şi Mario Querini) închiriază un întreg etaj al căminului de nefamilişti care aparţinea Tehnocinului, pe malul Caşinului, situat pe str. Republicii, la care se încep lucrările de îmbunătăţire: se amenajează săli de clasă, bucătărie, sală de mese, dormitoare şi o capelă. „Forul tutelar” local a fost Liceul de Chimie, actualul Colegiu Tehnic “Petru Poni”, de unde veneau şi majoritatea profesorilor pentru predarea disciplinelor de studiu. Pentru disciplinele teologice de specialitate formarea seminariştilor a fost asigurată de preoţii din Parohia Oneşti, în special de vicarii parohiali din acei ani (pr. Ferenţ Tancău şi pr. Inocenţiu Arcana), de pr. Anton Ioan (paroh de Pârgăreşti) şi de pr. Ioan Caităr, preot pensionar din Oneşti.

La 30 octombrie 1992, PS Petru Gherghel, celebrând o Sfântă Liturghie solemnă prilejuită de aniversarea beatificării fericitului Ieremia Valahul, binecuvântează şi inaugurează Seminarul Capucin. Pr. Vittorio Clemente este primul director al Seminarului.

Din vara anului 1994 s-a alăturat echipei iniţiale de entuziaşti şi fr. Marian Ianoş, fiind numit „prefect de studii şi disciplină“, având o contribuţie majoră la dezvoltarea Seminarului, atât prin străduinţa de a închiria noi spaţii în aceeaşi incintă, întrucât numărul seminariştilor ajunsese la 125, cât şi prin grija pentru documentaţia necesare funcţionării, conform legislaţiei în vigoare în acel timp.

Între timp, Fraţii Capucini au început construirea propriilor clădiri, iar în toamna anului 2000, atunci când construcţia a fost inaugurată, Seminarul Teologic s-a transferat din locaţia improprie de pe str. Republicii, în actuala locaţie din str. Belvedere, nr. 7. Un an mai târziu s-au început demersurile pentru transformarea sa în liceu de sine stătător, actualul Liceu Teologic „Fericitul Ieremia”.

În ultimii ani de funcţionare de sine stătătoare a Seminarului, echipei iniţiale i s-au adăugat alţi preoţi capucini italieni, printre care pr. Leonardo Izzo, pr. Valentino Parente (director între anii 1998-1999), pr. Giuseppe Donelli (director între anii 1999-2005) şi pr. Cicero Diaz Sampajo (brazilian). În semestrul II din anul şcolar 2005-2006, conducerea Seminarului a fost asigurată de pr. Augustin Dogaru. Între anii 2006-2009 director al Seminarului a fost pr. Lucian Dumea, urmat de pr. Mihail Vacaru între anii 2009-2014 şi pr. Cristinel Ghiurca între anii 2014-2017. O contribuţie meritorie la formarea seminariştilor a avut-o pr. Mario Querini, părinte spiritual al multor generaţii de seminarişti.

Din anul 2018 director al Seminarului este fr. Irimia Bejan. În prezent sunt 14 de seminarişti, care doresc să-şi dedice viaţa urmării lui Cristos pe urmele şi după exemplul sfântului Francisc de Assisi şi al fericitului Ieremia Valahul.