Noi, fraţii capucini, ne propunem să adune cât mai multe mărturii, oricât de neînsemnate ar putea fi, despre harurile şi binefacerile revărsate de Dumnezeu prin mijlocirea Fericitului Ieremia asupra cinstitorilor săi şi asupra poporului nostru.

Iniţiativa are ca scop culegerea acestor flori cereşti şi publicarea lor într-un “Florilegiu al Fericitului Ieremia”.      

Sunt invitaţi să răspundă acestei iniţiative episcopi, preoţi, persoane consacrate şi laici care cunosc asemenea fapte, care au beneficiat de asemenea haruri, sau care au simţit în viaţa lor, într-o formă sau alta, acţiunea binefăcătoare a confratelui nostru român.   

În acest sens, ne puteţi contacta la adresele de e-mail
frciprian@yahoo.it, ofmcapromania@gmail.com,

precum şi prin Poşta Română, la adresa

Custodia “Fericitul Ieremia”, B-dul Belvedere nr. 5, 601091 – Oneşti (BC).            

Celor ce o doresc li se garantează anonimatul.     

Vă mulţumim pentru bunăvoinţă şi disponibilitate!                

Fraţii Capucini