Fraternitatea Sf. Rozariu

Fraternitatea Sf. Rozariu este un grup de credincioşi, fondat de Ordinul Dominican, care au ales să aprofundeze în mod activ relaţia lor cu Dumnezeu, să se maturizeze în dragostea faţă de El şi doresc să răspândească binele în lume, după exemplul biblic al Sfintei Fecioare Maria.

În vederea atingerii acestui obiectiv, membrii Fraternităţii Sf. Rozariu colaborează între ei prin rugăciunea Sf. Rozariu, prin reuniuni periodice (de obicei, lunare) şi prin comuniunea spirituală cu marea familie dominicană, formată din călugări, călugăriţe (contemplative şi active), laicii dominicani, ca şi cu toate fraternităţile existente ale Sf. Rozariu.

Modul de constituire al unei fraternităţi

Fraternitatea Sf. Rozariu se constituie, de obicei, pe lângă o biserică parohială sau filială, însă se poate constituie şi acolo unde acestea nu există. Pentru înfiinţarea unei fraternităţi sunt necesare cel puţin 20 de persoane care doresc să se roage Sf. Rozariu în mod regulat şi care să se reunească împreună cel puţin o dată pe lună.

Odată întrunite condiţiile de mai sus (nr. de persoane ce doresc să se constituie în fraternitate), se comunică aceasta Centrului Dominican Marian, respectiv Promotorului provincial (zonal) al Sf. Rozariu, care emite un Act Constitutiv, transcris în Registrul Fraternităţii.

Apartenenţa la Fraternitatea Sf. Rozariu

– Dă naştere unei comuniuni duhovniceşti între cei care o invocă şi o venerează în mod special pe Sfânta Fecioară Maria, Regina Sf. Rozariu, mai ales cu Ordinul Dominicanilor, promotori, încă de pe timpul Papei Pius al V-lea, ai rugăciunii Sf. Rozariu.

– Credincioşii care sunt membri ai Fraternităţii Sf. Rozariu (cei care sunt asociaţi în practicarea uneia dintre următoarele forme de practicare a rugăciunii Sf. Rozariu: Rozariul viu, Rozariul Sfânt şi Rozariul Perpetuu) sunt asociaţi familiei Dominicane.

– Obiectivul unei Fraternităţi  este salvarea sufletelor şi progresul sufletesc continuu pe calea mântuirii, precum şi răspândirea devoţiunii faţă de Sfânta Fecioară Maria.

– Un credincios devine membru al Fraternităţii Sf. Rozariu începând cu data înscrierii sale şi al alegerii uneia dintre formele prescrise: Rozariul viu, Rozariul Sfânt sau Rozariul Perpetuu.

– Membru al Fraternităţii poate fi orice catolic botezat, care a împlinit vârsta de 9 ani (se pot admite şi excepţii) şi care îşi asumă în mod liber drepturile şi obligaţiile de membru al Fraternităţii.

– La intrarea în Fraternitate se alege una dintre cele trei forme şi va deveni membru al Rozariului viu, al Rozariului Sfânt sau al Rozariului Perpetuu. Acest lucru nu împiedică ca noul membru să aleagă două sau toate cele trei forme de a se ruga Sf. Rozariu.

– În cazul în care un membru consideră că nu i se mai potriveşte forma aleasă în momentul aderării, poate să-şi aleagă o altă formă dintre cele de mai sus, sau poate cere să renunţe la mai face parte din Fraternitate.

– Angajamentele de membru asumate la intrarea in Fraternitate, prin alegerea Rozariului viu, a Rozariului Sfânt sau a Rozariului Perpetuu, sunt angajamentele sale personale, iar aceasta înseamnă că trebuie să le îndeplinească el însuşi, deci nu pot fi îndeplinite de o altă persoană.

– Fiecare membru al Fraternităţii are dreptul de a inspecta registrele acesteia.

Drepturile şi obligaţiile unui membru al Rozariului Viu:

– Este obligat să se roage în fiecare zi o decadă a Sf. Rozariu, având ca intenţie: pentru convertirea păcătoşilor; pentru membrii vii şi decedaţi ai Fraternităţii, pentru Ordinul Dominican, pentru parohia sa şi pentru păstorii săi – episcopi şi preoţi.

– Este obligat să participe la întâlnirea periodică (lunară) de rugăciune, la care va avea loc schimbarea misterelor (sunt scutiţi cei grav bolnavi sau neputincioşi). Timpul şi locul întâlnirii este stabilit de comun acord.

– Un membru al Rozariului Viu nu se poate ruga în locul altuia, dacă acela nu vrea să se roage el însuşi.

– De asemenea, are dreptul de a alege pe membrii comisiei financiare, pe zelatorul (zelatoarea) grupului sau a Fraternităţii (dacă aceasta are mai multe grupuri).

– Are dreptul de a fi ales în comisii sau ca zelator (responsabilul grupului sau al fraternităţii).

În cazul în care un membru al Rozariului Viu nu poate participa la reuniunile periodice de rugăciune, să anunţe acest fapt zelatorului său, ca semn de comuniune cu ceilalţi membri ai grupului (fraternităţii). Zelatorul îşi poate da astfel seama dacă acel membru nu vine din motive serioase (boală, motive de muncă, alte probleme grave), sau nu participă din neglijenţă sau apartenenţa la fraternitate nu este luată în serios. În cazul în care un membru al fraternităţii nu respectă obligaţia de a participa la întâlniri tim de 3 luni, iar zelatorului nu i se comunică motivele, dar mai vrea să fie membru al Fraternităţii Sf. Rozariu, i se poate propune acestuia înscrierea la o altă formă de participare, cum ar fi Rozariul Sfânt sau Rozariul Perpetuu.

Drepturile şi obligaţiile unui membru al Rozariului Sfânt:

– Are obligaţia de a se ruga Sf. Rozariu întreg (misterele de Bucurie, de Lumină, de Durere şi de Slavă) în timpul unei săptămâni, având ca intenţie: convertirea păcătoşilor, pentru membrii vii şi cei decedaţi ai Fraternităţii Sf. Rozariu, pentru Ordinul Dominican, pentru parohia sa şi pentru păstorii acesteia – episcopi şi preoţi).

– Rugăciunea Sf. Rozariu o poate fi împărţită pe durata întregii săptămâni (de ex: într-o zi două decade, a doua zi trei sau rozariul întreg, etc). Este însă necesar să se menţină o continuitate secvenţială a întregului Rozariu – misterele de bucurie, de lumină, de durere şi de slavă.

– Membrii Rozariului Sfânt nu sunt legaţi de participarea la întâlnirile lunare de rugăciune, aşa cum sunt membrii Rozariului Viu, dar sunt bineveniţi.

Drepturile şi obligaţiile membrilor Rozariului Perpetuu:

– Îşi alege, în mod liber, „timpul său de veghe” regulat, o dată pe zi sau o dată pe an, timp în care se roagă întregul Sf. Rozariu (misterele de bucurie, de lumină, de durere şi de slavă), cu următoarele intenţii: pentru convertirea păcătoşilor (misterele de bucurie), pentru puritatea credinţei şi pentru predicatorii Evangheliei (misterele de lumină), pentru mântuirea veşnică a muribunzilor (misterele de durere) şi pentru sufletele di Purgator (misterele de slavă).

– Expresia „timp de veghe” înseamnă un timp neîntrerupt, continuu, necesar recitării şi meditării, fără întrerupere,  a Întregului Rozariu.

– Cel care alege această formă este obligat să comunice data aleasă (lunară sau anuală) a timpului de veghe ales zelatorului. (De ex: 20 martie, începând cu ora 21)

– Pentru a-şi îndeplini obligaţiile asumate pentru „timpul de veghe”, este  deci suficient să se roage în privat şi în orice loc (acasă, în biserică, pe drum, etc.) întregul Sf. Rozariu.

– Membrii Rozariului Perpetuu nu sunt ţinuţi să participe la întâlnirile periodice de rugăciune, cum sunt ţinuţi membrii Rozariului Viu, dar sunt bineveniţi.

Pentru a afla mai multe informaţii:

  1. Maricel Maxim – 0765 288 008 (Responsabil naţional)
  2. Lucian Iosif Dumea – 0767 570 626