Oferta educaţională a Liceului Teologic “Fericitul Ieremia” pentru anul şcolar 2014-2015 (24 mai 2014)

Oferta educaţională a Liceului Teologic
“Fericitul Ieremia” pentru anul şcolar 2014-2015

Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” din Oneşti funcţionează într-o clădire modernă din apropierea Sanctuarului Fericitul Ieremia, care aparţine Fraţilor Capucini. Liceul asigură elevilor, băieţi şi fete, pe lângă pregătirea intelectuală corespunzătoare, o educaţie morală, religioasă şi civică în spiritul Evangheliei.

Deşi urmăreşte realizarea obiectivelor culturale şi educaţionale specifice oricărei şcoli, liceul teologic se caracterizează prin obiective educaţionale proprii. Educaţia se prezintă ca educaţie creştină în care asimilarea culturii are loc în lumea credinţei.

Elevii liceului beneficiază de ajutorul tuturor profesorilor, în mod special beneficiază de sprijinul preoţilor care acordă asistenţă spirituală şi care veghează şi ocrotesc sănătatea morală şi spirituală a elevilor.

Liceul are ca patron spiritual pe fericitul Ieremia şi funcţionează sub protecţia şi supravegherea Fraţilor Minori Capucini şi a Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2014-2015 cuprinde două clase a IX-a:

– 1 clasă a IX-a – 28 de elevi, cu profil teologic, specializare teologie romano-catolică;

– 1 clasă a IX-a – 28 elevi, cu profil teologic, specializare teologie-engleză intensiv.

În clasa cu specializare teologie romano-catolică sunt şi elevi seminarişti, care sunt formaţi pentru viaţa consacrată ca preoţi şi fraţi călugări ai Ordinului Fraţilor Minori Capucini.

Planul cadru de învăţământ prevede discipline ale trunchiului comun obligatorii tuturor liceelor, indiferent de filieră şi profil, la care se adaugă curriculumul diferenţiat.

Probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a:

– disciplina religie romano-catolică – pentru toţi candidaţii;

-disciplina limba engleză – doar pentru cei care solicită înscrierea pentru  clasa cu specializarea teologie-engleză intensiv.

Pentru disciplina religie romano-catolică, probele de aptitudini constau în verificarea cunoştinţelor elementare din Mica Biblie şi Catehism. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI – 2014 

22-23 mai 2014 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probele de aptitudini;         

26-27 mai 2014 – înscrierea pentru probele de aptitudini;

28-30 mai 2014 – desfăşurarea probelor de aptitudini;    

2 iunie 2014 – afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor;

3 iunie 2014 – afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor;

20 iunie 2014 – actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi;

4 iulie 2014 – validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi la liceele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ;    

7 iulie 2014 – ridicarea fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini pentru a participa la repartizarea computerizată.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA PROBELE DE APTITUDINI – 2014 

Cuprinde următoarele acte:

 • anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă);
 • certificatul de naştere (original şi copie);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • fişa medicală, adeverinţa medicală şi avizul epidemiologic eliberate de medicul şcolar sau medicul de familie;
 • recomandare scrisă din partea părintelui paroh de unde aparţine candidatul;
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi că sunt de acord să îl respecte (se va completa în momentul înscrierii, după prezentarea Regulamentului).

TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI – 2014      

Mica Biblie:

 1. Dumnezeu – creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului)
 2. Păcatul primilor oameni – consecinţe
 3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, turnul Babel, potopul)
 4. Abraham – părintele credinţei (chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isaac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu)
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob
 6. Chemarea lui Moise (naşterea şi copilăria, eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de pe Sinai)
 7. Viaţa şi activitatea lui Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui, botezul Domnului, moartea lui Ioan Botezătorul)
 8. Naşterea şi copilăria lui Isus (Buna Vestire, naşterea Domnului, prezentarea la templu, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa la Nazaret)
 9. Parabola fiului risipitor
 10. Parabola samariteanului milostiv
 11. Cina cea de Taină (pregătirea Cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea sfintei Euharistii). Procesul şi moartea lui Isus (prinderea lui Isus în Grădina Măslinilor, judecata, pătimirea, răstignirea, îngroparea lui Isus)
 12. Învierea şi înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos
 13. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine
 14. Convertirea sfântului Paul.

Bibliografie: Mica Biblie – Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament -, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.          

Catehism: 

 1. Despre Simbolul Credinţei
 2. Despre Poruncile lui Dumnezeu
 3. Despre Poruncile Bisericii
 4. Despre Sacramente
 5. Despre Rugăciune
 6. Despre păcat
 7. Despre virtuţi
 8. Rugăciunile cele mai importante

Bibliografie: Catehismul Romano – Catolic (Catehismul Mic), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.          

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul liceului: 0234/321630 sau de la părintele Cristinel Ghiurca, directorul liceului, telefon: 0754419306.

Fraţii capucini

 

Lasa comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.