Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…            

Ant: Domnul Isus spune: “Cel care face voia Tatălui meu, acela îmi este şi frate, şi soră, şi mamă”.                

V: Roagă-te pentru noi, Fericite Ieremia.  

R: Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

V: Să ne rugăm:  

Dumnezeule, Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tău în slujirea şi totala dăruire de sine pentru fraţii săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinţei şi a carităţii. Prin Cristos, Domnul nostru.         

R: Amin.