Prezentare

Asociaţia „Fratele Ieremia” s-a constituit pe 15 aprilie 2013 cu scopul de a desfăşura activităţi de utilitate socială, precum li activităţi educative şi moral-spirituale, în beneficiul tuturor celor aflaţi în nevoie, fără discriminare.

Pentru îndeplinirea acestui scop Asociaţia va utiliza cu maximă eficienţa resursele umane şi materiale puse la dispoziţie de membrii săi, dar se va strădui să atragă şi alţi parteneri, voluntari, colaboratori, donatori, etc. împreună cu care să faciliteze soluţionarea problemelor de natură socială, educativă sau morală cu care se confruntă multe persoane în zilele noastre.

Obiectivul principal vizat de activitatea asociaţiei este diminuarea problemelor sociale cu care se  confruntă semenii noştri defavorizaţi şi în special copiii cu probleme familiale, fizice sau psihice.

Activităţi principale

Activităţi sociale
Activităţi şi proiecte medicale, medico-sociale şi farmaceutice
Activităţi culturale, educative şi de formare
Activităţi de dezvoltare organizaţională          

Alte activităţi

Asociaţia poate desfăşura şi alte activităţi dacă acestea au ca finalitate atingerea scopului general pentru care a fost constituită şi dacă respectă prevederile legale in vigoare.
În cadrul acestei pagini vom încerca să vă ţinem la curent cu proiectele şi activităţile Asociaţiei noastre.

În anul 2014 proiectele Asociaţiei au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Local Oneşti şi Primăriei Municipiului Oneşti.


Adresă:
Asociaţia “Fratele Ieremia”
Str. Belvedere nr. 7 – 601091 Oneşti (BC)


Director executiv: Fr. Irinel Lenghen, O.F.M. Cap.
(+40) 234 321100
Fax: (+40) 234 315039

CIF: 31627078
Cont BCR:  RO40RNCB0030134469540001